Monday, December 17, 2007

Proces verbal

Proces-verbal


Incheiat astazi 21.10.2007, in cadrul sedintei cu parinti,a clasei a 11-b liceu care s-a desfasurat la liceul tehnic " Constantin Brancusi" sala 23, cu incepere de la ora 16,30 unde s-au discutat normele de protectia muncii si normele de prevenire a incendiilor.
La sedinta sunt prezenti 25 de parinti, fiind absenti: dl. Antonesu Niculae Napoleon, dl. Andrei Marga, dl. Petru Mihai, dl. Malden Serban si dl. Ion Moisa.
Privind normele de protecţia muncii se impun următoarele măsuri :
- păstrarea disciplinei în timpul orelor, pauzelor şi în afara şcolii ;
- este strict interzis să umble la sobe, prize, tabloul electric ;
- să nu se folosească în şcoală de cuţite sau alte obiecte tăioase ;
- este interzisă urcarea în pomi, pe magazie sau pe gardul şcolii ;
- să se respecte normele de circulaţie pe drumurile publice ;
- să nu se lovească între ei cu anumite obiecte, să nu se bată, să nu alerge pe holuri şi în clasă ;
- să folosească în mod corect apa potabilă şi grupul sanitar .
Şcoala va lua măsuri de folosire corectă a instalaţiilor de încălzire, de menţinere a grupului sanitar în perfectă stare de curăţenie, de depozitare corectă a gunoaielor, de păstrare a curăţeniei în şcoală, de folosire corectă a prizelor şi aparatelor electrice, de depozitare corectă a substanţelor toxice sau inflamabile.
Toate aceste măsuri contribuie la îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă, de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor.


Intocmit de reprezentantul consiliului al parintilor Gheorghe Zanfir.

No comments: